Zajęcia grupowe i indywidualne

1) ZAJĘCIA PROZDROWOTNE
zdrowy kręgosłup, trening prozdrowotny – autorskie zajęcia czerpiące z wielu systemów jak Yoga, Chi Gong, Feldenkrais, mobilityWOD mające na celu poprawę postawy ciała, optymalizację pracy stawów i lepsze samopoczucie
2) PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE
dla grup zawodniczych oraz amatorskich