TOTALNA TERAPIA wg. Marka Purczyńskiego cz. 1/3

Takiego kursu jeszcze nie było !

Pomiędzy trenerami i fizjoterapeutami jest duża luka, w której klient, a wcześniej pacjent może utknąć na długie lata. Fizjoterapeuci, chiropraktycy i osteopaci, to osoby, które zazwyczaj są ekspertami w rozluźnianiu tkanek i odblokowywaniu stawów. Dają pacjentom ulgę ale istnieje duże ryzyko, że bez odpowiednio dobranych i wykonywanych ćwiczeń, dolegliwości mogą szybko powrócić i potrzebna będzie kolejna seria wizyt. Niestety poziom wiedzy treningowej u terapeutów jest często niewystarczający by zalecić odpowiednie ćwiczenia. Trening jest domeną ludzi sportu. Natomiast trenerzy i instruktorzy, często przeciążają tkanki co prowadzi do bólów i urazów. Nieprawidłowo dopasowany trening może pogłębiać  dysfunkcje i zaostrzać objawy bólowe. Trenerzy często nie mają wiedzy i narzędzi by pracować z osobami cierpiącymi chociażby na niezwykle dziś popularną dyskopatię.

A gdyby zebrać najskuteczniejsze narzędzia z pogranicza wielu dziedzin: masażu, treningu funkcjonalnego, chiropraktyki, terapii wisceralnej, jogi, pracy z oddechem, biomechaniki, treningu medycznego ? Okaże się że powstanie uniwersalna metoda, odpowiednia do zastosowania u osoby w każdym wieku, na każdym poziomie sprawności fizycznej z różnym stopniem nasilenia problemów zdrowotnych.

Totalna terapia wg. Marka Purczyńskiego to zbiór technik z wielu dziedzin terapii manualnej, przejrzyste test funkcjonalne oraz wiele informacji na temat prowadzenia treningu zarówno zdrowotnego jak i sportowego.

Uczestnicząc w kursie dowiesz się jak:

 • Diagnozować pacjenta, aby dobrać odpowiednie postępowanie prowadzące do wyleczenia kontuzji
 • Wykonywać, testy które pozwolą zapobiegać pojawianiu się kontuzji, jeszcze przed ich wyniknięciem (prehab)
 • Rozluźniać napięte taśmy powięziowe
 • Odnajdować mięśniowe punkty spustowe i trwale je usuwać
 • Mobilizować i manipulować stawy
 • Prowadzić trening mięśni głębokich i budować stabilność
 • Bezpiecznie i trwale poprawiać mobilność
 • Reedukować wzorce ruchowe
 • Aktywować osłabione mięśnie
 • Prowadzić trening siły, trening mocy, trening prewencyjny, trening zdrowotny
 • Dobierać poziom trudności ćwiczeń, by były najskuteczniejsze w danym okresie pracy z klientem (skalowanie)

Data kolejnego kursu :  04-05.02.2023

 

                                                  

PROGRAM SZKOLENIA: 

DZIEŃ 1  04.02.2023 godz. 11.00-19.00

                     

TOTALNA TERAPIA KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO I MIEDNICY 

8 godzin zegarowych

 

 1. Badanie i diagnostyka dolnego rejonu kręgosłupa oraz miednicy
  1. Ocena wizualna
  2. Badanie ruchomości powięzi
  3. Palpacja
  4. Testy ruchomości kręgosłupa lędźwiowego oraz stawów krzyżowo – biodrowych
  5. Testy czynnościowe głównych mięśni w ww. obrębie
 2. Praca manualna w obrębie kręgosłupa i miednicy
  1. Praca na powięziach
  2. Palpacja i praca z punktami spustowymi w obrębie kluczowych mięśni: prostownik grzbietu, biodrowo – lędźwiowy, czworoboczny lędźwi, skośne brzucha, mm. Pośladkowe
  3. Techniki relaksacyjne dla ww. mięśni
  4. Autoterapia dla pacjentów
 3. Stretching
  1. Techniki rozciągające kluczowych mięśni: prostownik grzbietu, biodrowo – lędźwiowy, czworoboczny lędźwi, skośne brzucha, mm. Pośladkowe
  2. Kiedy należy stosować rozciąganie, a kiedy go unikać
 4. Chiropraktyka
  1. Wybrane mobilizacje stawowe i manipulacje HVLA dla stawów krzyżowo – biodrowych, stawów międzykręgowych kręgosłupa
  2. Automanipulacje dla pacjentów
 5. Stabilizacja
  1. Anatomia i funkcja mięsni głębokich (CORE), sensomotoryka, ćwiczenia aktywacyjne
  2. praca z mięśniami skośnymi i prostym brzucha
  3. Stabilizacja anty zgięciowa, anty wyprostna, anty rotacyjna, boczna
 6. Leczenie ruchem i profilaktyka
  1. Zachowanie kręgosłupa lędźwiowego i miednicy we wzorcach ruchowych kończyn dolnych : martwy ciąg, przysiad, wykrok, skręt – metodyka nauczania wzorców ruchowych wraz z progresjami
  2. Obciążenie osiowe
  3. Trening zdrowotny
 7. Podsumowanie
  1. Studium przypadku – strategia pracy z wybranymi dolegliwościami : dysfunkcje stawów krzyżowo – biodrowych, rwa kulszowa, dyskopatia ( różne stopnie zaawansowania), kręgozmyk, tyłozmyk, zespól skrzyżowania dolnego, sway back, stan po złamaniach kręgosłupa, skręcona, przesunięta miednica

DZIEŃ 2  05.02.2023  godz. 9.00 – 17.00

                      

TOTALNA TERAPIA KLATKI PIERSIOWEJ, SZYI i GŁOWY

 8 godzin zegarowych

 1. Badanie i diagnostyka klatki piersiowej i kręgosłupa szyjnego
  1. Ocena wizualna
  2. Badanie ruchomości klatki piersiowej w różnych wymiarach – wzorce oddechowe – patologie wzorca oddechowego
  3. Badanie ruchomości powięzi
  4. Palpacja głównych mięśni oddechowych
  5. Testy ruchomości kręgosłupa szyjnego
 2. Praca manualna w obrębie klatki, szyi i głowy
  1. Praca na powięziach
  2. Palpacja i praca z punktami spustowymi w obrębie kluczowych mięśni: Przepona, mięsnie międzyżebrowe, mięśnie zębate tylne, mięśnie mostkowo – obojczykowo – sutkowe, mięsnie pochyłe, mięsień czworoboczny grzbietu, mięsnie długi głowy i długi szyi, mięsień półkolcowy i płatowaty, mięśnie podpotyliczne, mięsnie gnykowe, mięsnie żwacze, mięśnie skoroniowe, mięśnie jarzmowe
  3. Techniki relaksacyjne dla ww. mięśni
  4. Autoterapia dla pacjentów
 3. Praca z oddechem
  1. Ćwiczenia oddechowe: pogłębiony wydech, ćwiczenia wdechowe ukierunkowane na mobilność żeber w różnych kierunkach
  2. Techniki oddechowe: oddech rytmiczny, podstawy hinduskiej szkoły oddychania (pranajama) wraz z ich zastosowaniem
  3. Znaczenie oddechu dla funkcji wegetatywnego układu nerwowego: oddech pobudzający / oddech zwalniający
  4. Oddech, a zespoły bólowe kręgosłupa
  5. Oddech, a stres i chroniczne przemęczenie
 4. Odcinek szyjny i czaszka
  1. Drętwienia kończyn górnych
  2. Praca w przypadku zaburzeń słuchu, zawrotów głowy, migren
  3. Bóle zębów
  4. Praca z nerwem trójdzielnym
  5. Dolegliwości aparatu mowy, problemy z przełykaniem
 5. Chiropraktyka
  1. Wybrane mobilizacje stawowe i manipulacje HVLA dla: kręgowo -żebrowych, stawów międzykręgowych kręgosłupa szyjnego i piersiowego, atlas, axis, staw szczytowo – potyliczny, staw skroniowo – żuchowy
  2. Automanipulacje dla pacjentów
 6. Stabilizacja
  1. Prawidłowa praca klatki piersiowej w treningu cardio
  2. Trening siłowy – zasady pracy klatki piersiowej podczas działania sił kompresyjnych
  3. Retrakcja głowy
 7. Leczenie ruchem i profilaktyka
  1. Ćwiczenia mobilności kręgosłupa piersiowego
  2. Znaczenie Ruchomości kręgosłupa piersiowego we wzorcach skrętnych (rzut, cios)
  3. Przyczyny bólu karku – ruchomość dolnego, a górnego odcinka kręgosłupa szyjnego
  4. Ćwiczenia stawu skroniowo – żuchwowego
  5. Stanie na głowie i inne ćwiczenia inwersyjne – zastosowanie, środki ostrożności
 8. Podsumowanie
  1. Studium przypadku – strategia pracy z wybranymi dolegliwościami : różne zaburzenia wzorca oddechowego, neuralgie nerwów międzyżebrowych, zablokowanie kręgosłupa piersiowego, bóle karku o różnej genezie, bóle głowy, zawroty głowy, stany przewlekłego przemęczenia, bruksizm (zgrzytanie zębami)

Szkolenie dedykowane: trenerom, fizjoterapeutom, pasjonatom zdrowia i sprawności fizycznej

Wszelkie informacje w sprawie zapisów pod adresem e – mail

totalnaterapia@gmail.com

Lub pod nr telefonu 790 388 362 (pn – pt w godzinach 10.00-18.00)

Koszt kursu     1200zl / 2 dni (sobota,niedziela)

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

O ZAPISIE NA KURS DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Czas trwania dnia szkoleniowego to 8 godzin zegarowych

termin  04-05.02.2023

Kursy odbywa się w N11 WROCŁAWSKIE CENTRUM SPORTU ul. Nektarowa 11 Wrocław

strona centrum:

https://n11.pl/